top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

เงินแก้ไม่ได้ด้วยเงิน

มีคนบอกว่า"เงินแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง"

แต่ผมว่านะมีเรื่องนึงที่เงินแก้ปัญหาให้ไม่ได้

เรื่องอะไรรู้ไหมครับ

ก็เรื่อง"เงิน"ไงหล่ะครับ

คุณเคยเห็นคนมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้

แล้วก็วิ่งเปลี่ยนงาน

หางานใหม่ที่เงินเดือนสูงขึ้น

แต่ไม่ว่าจะมีเงินเพิ่มยังไงก็ยังมีเงินไม่พอใช้ไหมครับ

คุณเคยเห็นคนที่เป็นหนี้

แล้วก็วิ่งหาเงินมาใช้หนี้

โดยการไปหาเงินมาจากการก่อหนี้ใหม่ไหมครับ

คุณเคยเห็นเจ้าของธุรกิจ

ที่พยายามขายของให้ได้เงินเยอะๆ

แต่ก็ยังขาดทุนไหมครับ

คุณเคยเห็นคนที่เล่นหุ้น

ที่หวังจะรวยเพิ่มขึ้นจากหุ้น

แต่ยิ่งเล่นยิ่งจนลงไหมครับ

คุณเคยเห็นคนที่ฝากเงินกับธนาคารทุกเดือน

ที่ฝากมาตั้งนาน โดยหวังว่าจะมีเงินพอกับเป้าหมาย

แต่ก็ยังมีเงินไม่พอกับเป้าหมายที่ต้องการไหมครับ

เห็นไหมครับ

เรื่องของเงิน ไม่สามารถแก้ได้ด้วยเงิน

เรื่องของเงินจะแก้ได้ด้วย

ความรู้ทางการเงินเท่านั้นครับ

ติดตามเพจนี้ทุกวันนะครับ

แล้วความฉลาดทางการเงินของคุณ

จะเพิ่มขึ้นทุกวันครับ


5 views0 comments
bottom of page