top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

ทางที่เลือกเดิน

ทางเดินชีวิตของคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่ได้พบความสำเร็จมากมายอะไรในชีวิต

มักเริ่มต้นชีวิตการทำงาน โดยพยายามหาว่างานอะไร ทำแล้วรวย ทำแล้วมั่นคง

ในแต่ละวันก็ทนทำโดยไม่มีความสุข

พอเห็นคนอื่นเค้าทำอะไรแล้วดี ก็เปลี่ยนงานไปทำตาม

เปลี่ยนบ่อยๆก็ไม่เกิดความเก่งความชำนาญ กลายเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ

ทุกๆวันผ่านไปโดยไม่ค่อยมีความสุข มองตัวเองเล็กลง ไม่เก่ง ไม่เชื่อมั่น

มีชีวิตอยู่ด้วยความซังกะตาย ใช้ชีวิตไปวันๆ

ไม่ต้องพูดถึงการทำอะไรให้คนอื่นหรือสังคม

จบชีวิตลงโดยไม่มีใครจดจำ

แต่คนทีเป็นคนพิเศษ

จุดเริ่มต้นของการทำอะไร เค้าเริ่มต้นจากการหาและทำในสิ่งที่ตัวเองรัก

เค้ามองเห็นภาพตัวเองในอนาคต เริ่มต้นจาดจุดสุดท้ายในหัวใจ

เค้ารู้ เค้าเห็นว่าเค้าจะเป็นใคร เป็นอะไร

เพื่อจะไปตรงนั้นเค้าก็จะตั้งใจฝึกฝนจนเก่ง จนชำนาญ

ยิ่งเก่ง ยิ่งได้ผล ยิ่งมีความสุขตลอดการเดินทาง

เงินทองความสำเร็จก็จะเริ่มหลั่งไหลมา

แบ่งปันความสำเร็จให้ผู้คนและสังคม

จบชีวิตลงแบบเปลี่ยนแปลงโลกและมีคนจดจำ

สังเกตไหมครับ

คนทั่วไปทีไม่ค่อยมีความสำเร็จ กับคนพิเศษที่มีความสำเร็จมากมาย

ระหว่างทางต่างกันเพราะจุดเริ่มต้นของทางเดินต่างกัน

คนหนึ่งเริ่มจากหาเงินอีกคนเริ่มต้นจากความรัก

คุณเลือกได้นะครับที่จะเลือกเดินทางไหน


2 views0 comments
bottom of page