top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

Serious Money

คุณรู้ไหมว่าSerious Money เงินที่คุณไม่มีไม่ได้ คือเงินสำหรับอะไร

ในต่างประเทศเงินสำหรับเกษียณเป็นเงินที่เรียกว่าSerious Money

เพราะไม่มีใครไม่เกษียณ ขึ้นอยู่กับจะมีชีวิตหลังเกษียณยังไง

เกษียณสุข หรือเกษียณทุกข์

ในออสเตรเลียเด็กจบใหม่เพิ่งเริ่มทำงาน จะเริ่มวางแผนเก็บเงินเพื่อเกษียณ

แต่ในบ้านเราคนเริ่มทำงานมักเก็บเงินซื้อรถ

อาจเป็นเพราะคนบ้านเราไม่Seriousเรื่องเกษียณมั้งครับ

มาดูกันว่าคุณต้องมีเงินสำหรับเกษียณเท่าไหร่ จะได้เริ่มSeriousกันเสียที

ถ้าวันพรุ่งนี้คือวันเกษียณของคุณ

สมมุติว่าหลังเกษียณคุณหาผลตอบแทนได้เท่าเงินเฟ้อ

สมมุติว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้อีก25ปี

สมมุติว่าคุณมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ50,000บาท

จำนวนเงินที่คุณต้องมีวันนี้เพื่อเกษียณคือ

(50,000 x 12) x 25 = 15,000,000 บาท!

แต่ถ้าวันเกษียณคุณเป็นอีก 10ปีข้างหน้า

จำนวนเงินที่คุณต้องมีเพื่อเกษียณจะเป็น 21,150,000 บาท!!

แต่ถ้าวันเกษียณคุณเป็นอีก 20ปีข้างหน้า

จำนวนเงินที่คุณต้องมีเพื่อเกษียณจะเป็น 29,850,000 บาท!!!

แต่ถ้าวันเกษียณคุณเป็นอีก 30ปีข้างหน้า

จำนวนเงินที่คุณต้องมีเพื่อเกษียณจะเป็น 42,150,000 บาท!!!!

ตัวเลขนี้ยังไม่ได้เผื่อ

>ค่าใช้จ่ายพิเศษที่อาจมีหลังเกษียณ

เช่นการเจ็บป่วยร้ายแรง

>อายุยืนกว่าแผนที่วางไว้

เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ

“น่าเสียดายตายไป ใช้เงินไม่หมด น่าสลดใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย”

นั้นแหล่ะครับที่ต้องระวัง

>เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน

เนื่องจากการขาดแคลนด้านอาหารและพลังงานในอนาคต

เห็นตัวเลขนี้แล้ว ไม่ทราบว่าตอนนี้เริ่มSerious กับSerious Moneyก้อนนี้แล้วหรือยังครับ


8 views0 comments
bottom of page