top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

รู้ข้อจำกัดในตัวเอง

หนึ่งในวิธีหาเงินที่คนรุ่นใหม่อยากทำมากที่สุดคือ

การหาเงินจากตลาดหุ้น

เวลาที่ตลาดหุ้นดี ใครๆก็อยากเล่นหุ้น

หนังสือสอนเล่นหุ้นและการสัมมนาเรื่องหุ้นมีออกมามากมาย

ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ

ที่ก่อนจะก้าวสู่สังเวียน

ที่ควรจะได้เรียนรู้กันก่อน

แต่สิ่งหนึ่งที่คนจะเล่นหุ้นควรจะต้องเรียนรู้ก่อน

คือการรู้จักข้อจำกัดของตัวเอง

ตลาดหุ้นเป็นเรื่องของ Zero-Sum Game

คือมีคนได้เเงินก็ต้องมีคนเสียเงิน

มีคนชนะก็ต้องมีคนแพ้

การที่คุณจะเอาชนะในเกมส์นี้ได้

คุณจะต้องศึกษาและทุ่มเทเป็นอย่างมาก

และหากลองไปถามคนที่วันนี้ชื่อว่าสำเร็จในตลาดหุ้นทุกคน

ล้วนแล้วแต่ต้องเคยเสียหรือเจ๊งแรงๆมาแล้ว

คนเล่นหุ้นมือใหม่จำนวนมาก

ประเมินการแข่งขันในเกมส์นี้ต่ำเกินไป

มีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป

จนกลายเป็นความหายนะครั้งใหญ่

มีคนเคยถาม วอร์เรน บัฟเฟต์ ว่า

คุณจะแนะนำคนทั่วๆไปอย่างไรเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น

คุณปู่บัฟเฟต์ตอบมาว่าสั้นๆว่า “รู้จักข้อจำกัดของตัวเอง”

ข้อจำกัดในที่นี้คือความสามารถในการคัดเลือกหุ้น

ให้ได้ผลตอบแทนเอาชนะตลาด

เวลาและความรู้ที่มีที่จะทุ่มเทในการเล่นหุ้น

ถ้าเรารู้ว่าเราไม่เก่ง

เราไม่มีเวลามากพอที่จะดูแล

ยังมีอีกทางเลือกนึง

ที่คุณยังคงลงทุนในหุ้นได้

โดยผ่านการลงทุนในกองทุนรวม

โดยหากคุณไปดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนหลายตัว

มีผลตอบแทนที่ดีกว่ารายย่อยที่ลงทุนเองส่วนใหญ่เสียอีก

โดยเฉพาะหากซื้อเฉลี่ยทุกๆเดือน (Dollars Cost Average)

รับรองว่าผลตอบแทนดีกว่ามือโปรหลายคนครับ


7 views0 comments
bottom of page