top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

เรื่องเงินอย่ามองโลกในแง่ดีนักเลย

ผมมีคำเตือนสำหรับคนที่จะวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ

โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญๆในชีวิตครับ

อย่างเป้าหมายการเกษียณอายุ

การวางแผนการเงินมันเป็นเรื่องของสถานการณ์จริง

มาคิดร่วมกับสถานการณ์สมมุติครับ

อย่างเรื่องเกษียณสถานการณ์จริงคือ

คุณรู้ว่าตอนนี้คุณมีเงินเหลือเก็บเดือนหนึ่ง หรือปีหนึ่งเท่าไหร่

สถานการณ์สมมุติคือการออมหรือการลงทุนของคุณ

น่าจะได้ผลตอบแทนตามที่คุณคาดหวังตามนั้นตามนี้

หากคุณหรือคนวางแผนการเงินให้คุณมองโลกในแง่ดีเกิ๊น

คาดหวังผลตอบแทนซะสูง

พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ได้ตามที่คาดหวังนั้น

ถึงเวลาที่คุณเกษียณเงินคุณเกิดไม่ครบ

จะกลับมาแก้ตัวแก้ไขใหม่ก็ไม่ได้แล้ว

งานนี้บอกได้คำเดียวว่าความซวยบังเกิดแล้ว

ตัวอย่างเช่นคุณอยากมีเงินเกษียณในอีก 20 ปีข้างหน้า

จำนวนเงิน 20ล้านบาท

คุณคาดว่าคุณจะได้ผลตอบแทน 15%

พอคำนวณออกมาแค่เก็บปีละ 169,764 บาทก็ได้ตามเป้าแล้ว

เกิดมันไม่ได้ตามนั้นได้แค่ 10%

เงินเกษียณของคุณจะเหลือแค่ 10,695,600 บาท

พลาดเป้าไปตั้งครึ่งหนึ่ง อดเกษียณ

งานนี้ไม่เรียกว่าซวยแล้วจะเรียกว่าอะไรครับ

เวลาที่ผมจะแนะนำใครเรื่องวางแผนการเงิน

ผมมักจะบอกให้เค้ามองโลกในแง่ร้ายๆไว้หน่อย

คาดหวังผลตอบแทนต่ำๆไว้ก่อน

มันอาจจะทำให้คุณต้องเหนื่อยขึ้นในการที่ต้องเก็บเงินมากขึ้น

แต่มันจะทำให้โอกาสที่คุณจะพลาดไม่ได้ตามเป้านั้นน้อยลง

เกิดถึงเวลาลงทุนจริงมันได้มากกว่าที่คุณตั้งไว้

คุณก็อาจเกษียณได้เร็วขึ้น หรือมีเงินมากขึ้นกว่าที่คุณตั้งไว้

อย่างนี้น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับ

เรื่องบางเรื่องต้องมองโลกในแง่ดี

แต่เรื่องวางแผนการเงินมองในแง่ร้ายไว้ก่อนก็ดีนะครับ

สบายใจกว่ากันเยอะเลย


4 views0 comments
bottom of page