top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

เงินที่คุณจะมีเมื่อคุณตกงาน

ในวันหนึ่งคุณและผมต้องตกงานแน่นอนครับ

ตกงานแบบไม่มีรายได้อีกแล้วจากการทำงานอีกด้วย

ผมกำลังหมายถึงวันเกษียณของใครบางคนที่ตั้งใจเกษียณ

หรือของใครอีกหลายคนที่ไม่ค่อยจะเต็มใจจะเกษียณครับ

แต่ต้องเกษียณเพราะทำงานไม่ไหวหรือไม่มีใครจ้างแล้ว

เมื่อวันนั้นมาถึงเราจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลตัวเองในวันเวลาที่เหลืออยู่ล่ะ

คุณรู้ป่ะหากวันนี้คุณทำงานมีรายได้อยู่

คุณและคนอื่นๆในโลกนี้จะมีเงิน 3 กองนี้เท่านั้นที่จะใช้หลังเกษียณ

1.เงินเก่าหรือเงินจากทรัพย์สมบัติเก่าที่สร้างมาแล้ว

ไม่ว่าเงินเก็บที่คุณมี เงินลงทุนในกองทุน หรือหุ้นทีคุณถือไว้

รายได้จากทรัพย์สินที่คุณมีเช่นบ้าน หรืออสังหาฯที่คุณให้คนอื่นเช่า

สิ่งที่คุณต้องทำกับเงินก้อนนี้คือ

การดูแลให้เงินก้อนนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายต่อเนื่อง

2.เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเน็จ บำนาญข้าราชการ

เงินที่อยู่ในกองทุนพวกนี้ช่วยไได้เยอะเลยครับสำหรับชีวิตหลังเกษียณ

เพราะเป็นระบบที่คุณใช้บังคับตัวเองให้เก็บออม

แถมยังได้รับการสมทบจากนายจ้างของคุณอีกด้วย

แต่น่าเสียดายนะครับในบ้านเรามีแรงงานที่มีกองทุนพวกนี้น้อยมาก

เมื่อเทียบกับจำนวนคนทำงานทั้งหมดที่เรามี

และน่าเสียดายอีกอย่างที่ทั้งพนักงานและนายจ้าง

มีความรุู้เรื่องการออมและการลงทุนระยะยาวน้อยไป

จึงใช้ประโยชน์จากกองทุนพวกนี้ได้ไม่เต็มที่

3.เงินใหม่หรือเงินที่จะเก็บได้ใหม่

เงินก้อนนี้ผมให้ความสำคัญมันมากที่สุดครับ

ที่ผ่านมาจะเป็นยังไงมันกลับไปแก้ไขอะไรมากไม่ได้แล้ว

แต่เงินก้อนนี้เราทำอะไรได้เยอะครับ

มันสำคัญว่าคุณจะมีเงินเหลือเก็บเพื่อคุณในอนาคตได้เท่าไร

แล้วคุณจะเอาเงินก้อนที่จะเก็บได้ใหม่นี้ไปออมไปลงทุนอะไร

ที่จะทำให้คุณมีเงินก้อนใหญ่เพื่อเกษียณ

อย่าดูถูกเงินเล็กเงินน้อยนะครับ

เช่นถ้าตอนนี้คุณอายุ35 คุณเก็บเงินได้เดือนละ 5,000 บาท

แล้วเก็บเงินเพิ่มทุกปีๆละ 5% ตามรายได้ที่มากขึ้น

เอาเงินนี้ไปลงทุนในกองทุนหุ้นประเภทPassive Fund

ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับผลตอบแทนในอดีตของตลาด 12%

ถึงวันเกษียณอายุ 60 คุณจะมีเงิน 14,865,023 บาท !!!

คนบางคนโชคดีมีเงินทั้ง 3ก้อนที่จะใช้เพื่อเกษียณ

แต่โชคดีน้อยสุดคุณจะมี 1ก้อนแน่ๆที่สำคัญสุดๆด้วย

บริหารจัดการกันดีๆนะครับ

เพื่อวันที่คุณตกงานที่จะมาถึงแน่นอน


9 views0 comments
bottom of page