top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

มีลูกกันเถอะ

สมัยก่อนมีการรณรงค์การคุมกำเนิดการอย่างหนัก

ถึงกับมีคำกล่าวว่า"ลูกมากยากจน"

สงสัยรณรงค์ดีเกิน ทุกวันนี้อัตราการเกิดของเด็กลดลงอย่างมาก

คนรุ่นใหม่ไม่แต่งงาน ถึงแต่งงานก็ไม่ยอมมีลูก

ถึงมีลูกก็มีแค่คนเดียว

อันนี้ยังไม่รวมเหตุที่เกิดมาเพศหนึ่งโตไปเป็นอีกเพศหนึ่ง

หรือเพศเดียวกันอยู่ด้วยกันอีกนะครับ

ยิ่งทำให้อัตราการเกิดลดลงไปอีก

อันนี้ไม่เฉพาะบ้านเรานะครับ

ในหลายประเทศถึงกับมีรณรงค์ให้หนุ่มสาวแต่งงาน

คนที่แต่งงานแล้วก็เชิญชวนให้มีลูกเร็วๆ

มีโปรโมชั่นเช่นให้เงินเลี้ยงดูพิเศษอีก

ที่ต่างประเทศเค้าเป็นอย่างนี้เพราะเค้ารู้ครับว่า

อนาคตคนวัยทำงานจะจะลดลง

มันมีผลกระทบไปหมดทั้งภาษีที่เก็บได้น้อยลง

การขาดแคลนแรงงาน

การขาดคนดูแลผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มขึ้น

คุณรู้ป่ะอย่างในประเทศญี่ปุ่น

ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ขายได้มากกว่าผ้าอ้อมสำหรับเด็ก

สัดส่วนคนแก่เยอะขึ้น คนวัยทำงานลดลง

ในบ้านเราทุกวันนี้คนวัยทำงาน 5 คนดูแลคนแก่ 1 คน

ใน 10ปีข้างหน้าจะเป็นคนวัยทำงาน 3คนต่อคนแก่ 1คน

และใน20ปีข้างหน้า จะเป็นคนวัยทำงาน 2คนต่อคนแก่ 1คน

ในอนาคตเราจะเห็นคนแก่ที่ต้องดูแลต้วเองมากขึ้น

บางคนยังต้องพยายามหางานและทำงานต่อไป

การเกษียณอายุแล้วอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งรายได้จากการทำงานจะลดลง

มันคงไม่ใช่สิ่งที่คุณหวังไว้ใช่ไหมครับ

ทางเดียวเท่านั้นที่เกษียณอย่างที่เราต้องการจะเกิดขึ้นได้

คือต้องเริ่มวางแผนเกษียณและเริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้ครับ


9 views0 comments
bottom of page