top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

วางแผนคุ้มครองโรคร้าย

สาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนสมัยนี้ลดลงครับ

ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต

หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งแล้วเสียชีวิต

คนสมัยนี้ไม่ตายง่ายๆหรอกครับ

ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น

ทำให้การรักษาพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดสูงขึ้น

ด้วยความสามารถในการป้องกันโรคระบาด

โรคที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากๆเหมือนสมัยก่อนหายไป

แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นของคนในยุคนี้คือ

อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเช่นมะเร็ง โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมอง

ซึ่งมาจากการดำเนินชีวิตที่ไม่ระมัดระวังของคนรุ่นใหม่

อาหารการกิน ความเครียด กรรมพันธ์ุ และสาเหตุอื่นๆ

ถึงแม้คนจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงพวกนี้ เพิ่มขึ้น

แต่อัตราการเป็นโรคร้ายแรงพวกนี้แล้วรอดก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน

แต่สิ่งที่จะตามมาแน่ๆหากป่วยด้วยโรคร้ายแรงเหล่านี้

คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่แพงมากๆ

บางทีถึงกับเป็นเงินล้านๆบาทเลยทีเดียว

หลายๆคนหวังพึ่งสวัสดิการจากที่ทำงาน จริงๆก็พึ่งได้ส่วนหนึ่ง

แต่ส่วนใหญ่มักไม่เพียงพอหากเป็นการรักษาโรคร้ายแรงต่างๆพวกนี้

บางคนก็หวังพึ่งประกันสังคม หรือสวัสดิการจากรัฐ

มันก็พอพึ่งได้นะครับแต่คุณว่า...

คุณภาพของยาและการบริการจากโรงพยาบาล

จะดีพออย่างที่คุณต้องการมั๊ย

แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาคือ

การขาดรายได้จากการที่ต้องหยุดทำงานสิครับ

โรคบางโรคเช่นมะเร็ง โรคไต อัมพฤกษ์ อัมพาต

ต้องใช้เวลาในการรักษายาวนาน

บางคนที่ป่วยจึงอาจต้องออกจากงาน หรือทำงานไม่ได้ฃ

ทำให้ขาดรายได้ที่จะมาใช้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

หากเป็นคนที่รวยมากๆที่โชคร้ายเป็นโรคร้ายแรงเหล่านี้

ก็คงไม่กระทบกระเทือนอะไรมาก

แต่หากเป็นคนทั่วไปที่ยังต้องทำงานเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

จะเป็นอย่างไรครับ

การวางแผนโอนย้ายความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ในปัจจุบันเป็นเรื่องจำเป็นมากๆ

นอกจากจะต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาให้เพียงพอแล้ว

ยังต้องวางแผนเรื่องการขาดรายได้หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงเหล่านี้อีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่นคนๆหนึ่งมีรายได้เดือนละ50,000บาท

หรือปีละ 600,000 บาท

หากคนๆนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

เค้าควรมีเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างน้อย 3- 5ปี

คือ 600,000 x 5 = 3,000,000 บาท

วิธีในการเตรียมเงินเผื่อไว้หากเป็นโรคร้ายเหล่านี้ที่ง่ายที่สุด

คือการวางแผนซื้อประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองโรคร้ายแรง

ซึ่งในแผนนี้หากคนที่ทำประกันโรคร้ายแรงเกิดป่วยขึ้นมา

เค้าจะได้เงินชดเชยเป็นก้อนใหญ่ทันที

เพื่อเอาไปจ่ายค่ารักษาแล้วเก็บไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวต่อไป

ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันโรคร้ายยแรง

ไม่ได้แพงมากอย่างที่คิดเมื่อเปรียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแล

เจียดเงินที่คุณมี มาจ่ายเป็นเบี้ยประกันโรคร้ายแรงเถอะครับ

อย่าไปเสียดายเลยครับ

ทำแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี จริงม๊ะ


8 views0 comments
bottom of page