top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

เริ่มลงทุนให้เร็ว

ยุคนี้เป็นยุคปลาใหญ่โดนปลาเร็วกินครับ

หนึ่งในสาเหตุที่คนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินได้

คือเริ่มต้นออมหรือลงทุนที่ช้าเกินไป

ไม่มีเวลามากพอที่จะใช้ประโยชน์จากพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ยกตัวอย่างเช่นA ลงทุนเดือนละ 10,000 หรือปีละ 120,000 บาท

เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 10ปี รวมลงทุนไปทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

จากนั้นปล่อยเงินให้อยู่ในการลงทุนเดิมต่อไปอีก 10ปี

สมมุติผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8%

ครบ 20ปี A จะมีเงิน 4,053,287 บาท

B เริ่มต้นลงทุนช้ากว่า A ไป10ปี แต่Bลงทุนมากกว่า A

คือ B ลงทุน 240,000 บาทต่อเนื่องกัน 10ปี

รวม B ลงทุนไปทั้งสิ้น 2,400,000 บาท

สมมุติผลตอบแทน 8% ต่อปีเท่ากัน

ครบ 20ปี B จะมีเงิน 3,754,917 บาท

เห็นอะไรบางอย่างในตัวอย่างนี้ไหมครับ

B ลงทุนมากกว่า A เป็น 2 เท่าคือ 1,200,000 บาท

แต่ B ยังคงไม่สามารถมีเงิน ณ ปีที่20 ได้เท่ากับหรือมากกว่า A

การออมหรือการลงทุนระยะยาวจะช่วยให้เงินของคุณเติบโต

ได้มากกว่าการออมหรือลงทุนด้วยเงินจำนวนมากในเวลาที่สั้นกว่า

และที่สำคัญหากคุรลงทุนในหุ้นไทย

จากสถิติที่ผ่านมาบอกว่ายิ่งคุณลงทุนนาน

โอกาสที่คุณจะขาดทุนหรือความเสี่ยงก็ยิ่งน้อยลงอีก

การเริ่มต้นลงทุนได้เร็วและอดทนรอคอยความสำเร็จได้

จะช่วยให้คุณเหนื่อยในการหาเงิน น้อยลงเยอะเลยครับ

เพราะคุณจะมีพลังวิเศษอย่างพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้น

มาจะช่วยทำให้เงินของคุณโตอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

มีเงินน้อยก็เริ่มต้นน้อยได้ครับ

ที่สำคัญคุณควรมีระบบสร้างความมั่งคั่งอัตโนมัติ

มาช่วยคุณในการสร้างวินัยในการลงทุนให้กับคุณด้วย

ยกตัวอยางเช่นระบบหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติ

เพื่อซื้อกองทุนในจำนวนเงินเท่าๆกันทุกเดือน (DCA)

ซึ่งเกือบทุกบลจ.มีบริการแบบนี้ให้คนที่ซื้อกองทุนของเค้าครับ

และถ้าบอกว่าคุณไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บ

ผมขอให้คุณยอมให้เ้ค้าหักเงินคุณแค่เดือนละ 1,000 บาท

คุณก็สามารถเป็นเจ้าของกองทุนชั้นนำของบ้านเราได้แล้ว

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่เริ่มลงทุนก็เริ่มเถอะครับ

อย่ามาผลัดอนาคตตัวของคุณเองเลยครับ


6 views0 comments
bottom of page