top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

อิสรภาพทางการเงินของคนสิงคโปร์

สิ่งหนึ่งที่คนสำเร็จมีแต่คนทั่วไปไม่มีคือ

"ความสามารถมองเห็นอนาคต"

ผมไม่ได้หมายถึงความสามารถพิเศษมีตาทิพย์นะครับ

แต่ผมหมายถึงความสามารถในการคาดเดาล่วงหน้า

ถ้าคุณสังเกตคนที่สำเร็จดีๆ

คุณจะพบว่าเวลาที่เค้าพูดถึง เป้าหมาย ความฝัน วิสัยทัศน์

หรือเรื่องในอนาคตที่เค้าอยากเห็นแล้ว

คนเหล่านี้มักจะเล่าได้อย่างชัดเจน เหมือนกับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ

วันนี้ผมได้ฟังเรื่องราวของวีรบุรุษของชาวสิงคโปร์

นายกรัฐมนตรีคนแรกและผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์

"ลี กวนยู"

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของท่านแล้วอดดีใจแทนคนสิงโปร์ไม่ได้

ในช่วงสร้างประเทศสิงคโปร์ ลี กวนยู

ได้ประกาศว่าในอนาคตคนสิงโปร์ต้องมีอิสรภาพทางการเงิน

โดยความหมายของคำว่า "อิสรภาพทางการเงิน"

ของท่านนั้นชัดเจนมากๆ

"อิสรภาพทางการเงิน" ของคนสิงคโปร์มีเพียง 2 ข้อเท่านั้น

1.คนสิงคโปร์ต้องมีบ้านเป็นของตัวเอง

2.คนสิงคโปร์ต้องมีเงินไว้เลี้ยงดูตัวเองในวันที่เลิกทำงาน

ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ด้วยวิสัยทัศน์ การมองเห็นภาพในอนาคตที่ชัดเจนแบบนี้

ทำให้ปัจจุบันสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่

ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก

คนทำงานในสิงคโปร์จะถูกบังคับเข้ากองทุนCPF

ให้เก็บออม 20% ของเงินเดือน และนายจ้างต้องสมทบอีก16%

เท่ากับว่าคนสิงคโปร์จะมีเงินเก็บทุกเดือนถึง36%ของเงินเดือน

เพื่อเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณ

ปัจจุบันเงินก้อนนี้เติบโตอย่างมาก

เพื่อส่งเสริมการมีบ้าน

ทางกองทุนจึงให้ยอมเบิกเงินจากกองทุนมาซื้อบ้านก่อน

โดยปัจจุบันคนวัยทำงานกว่า90%ของคนสิงคโปร์

มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแล้ว

คุณดูพลังของการมีวิสัยทัศน์หรือ

ความสามารถในการมองเห็นอนาคตของคนหนึ่งคนสิครับ

สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผูคนได้มากมายถึงขนาดนี้

หันกลับมามองบ้านเราแล้วน่าสลดใจ

ที่ไม่เคยมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้

คนไทยจึงต้องอาศัยวิสัยทัศน์หรือ

ความสามารถในการมองการมองเห็นอนาคตของตัวเอง

เพื่อช่วยให้ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงิน

ในแบบที่ตัวเองนั้นต้องการ


11 views0 comments
bottom of page