top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

ปัญหาของประกัน

วันหยุดนี้ผมทำสรุปรายงานทางการเงิน

ให้ลูกค้าครอบครัวหนึ่งครับ

ลูกค้าครอบครัวนี้มีกรมธรรม์ประกันชีวิต3คนพ่อแม่ลูก

รวมกัน36ฉบับเบี้ยประกันปีๆนึงเกือบ3ล้านบาท

กรมธรรม์ที่มีแบ่งเป็น2ส่วนครับคือ

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านตัวแทน

กับกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคาร

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านตัวแทนเป็นฉบับเล็กๆ

มีทุนประกันนิดหน่อยเบี้ยปีละไม่กี่หมื่น

เป็นอะไรไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครอบครัวมากมาย

เหตุผลในการซื้อก็เพราะซื้อช่วยตัวแทน

ส่วนกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารนั้น

เบี้ยประกันปีๆนึงหลายแสน

หลายๆฉบับทุนประกันพอๆกับเบี้ยที่ส่ง

แล้วมันเป็นประกันตรงไหนฟ๊ะ!!!!

หากเป็นอะไรไปครอบครัวได้เงินเท่ากับที่ตัวเองส่ง

เงินที่ส่งๆไปถูกขังมากกว่า10ปี

แต่ได้ผลตอบแทนพอๆกับฝากประจำประมาณ 2%กว่าๆ

เหตุผลในการซื้อก็เพราะซื้อช่วยพนักงานธนาคาร

ไม่มีกรมธรรม์ฉบับใดเลยที่ซื้อเพราะ

"ช่วยตัวเองและครอบครัว"

งานนี้โทษลูกค้าไม่ได้เลยครับ

แต่มันคือปัญหาของธุรกิจนี้

ตัวแทนหลายคนยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ

ไม่สามารถที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อ และเข้าใจ

ถึงเหตุผลและความสำคัญของการทำประกันได้

ส่วนประกันผ่านธนาคาร

พนักงานขายก็ไม่เข้าใจในคุณค่าของประกัน

บางคนขายเพราะความจำใจเพราะถูกวัดผลงาน

เวลาขายก็ไม่ได้สร้างความเข้าใจ

และชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องมีประกันให้ลูกค้าเห็น

บทขายท่าไม้ตายคือ

"ถ้าพี่ไม่ช่วย หนูถูกย้ายแน่เลย" 555555

บริษัทประกันที่ออกแบบประกันมาให้ธนาคารขาย

ออกแบบประกันมาได้ยังไงไม่รู้

เบี้ยประกันพอๆกับทุนประกัน

ผลตอบแทนได้พอๆกับฝากประจำแต่เงินต้องอยู่เป็น10ปี

มันน่าเสียดายมากๆครับ

ที่เครื่องมือการเงินที่มีคุณค่ากับชีวิตผู้คนอย่างประกัน

ต้องถูกขายถูกซื้อด้วยเหตุการณ์เหล่านี้

ปัญหาพวกนี้ผู้ที่จะแก้ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ครับ

อย่างแรกเลยคือบริษัทประกัน

ต้องมีระบบคัดเลือกและอบรมตัวแทนที่จะทำงาน

อย่างเข้มงวดและมีคุณภาพ

และออกแบบประกันที่มุ่งเน้นประโยชน์

ของผู้เอาประกันมากกว่านี้ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ผลกำไร

ตัวแทนต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

มุ่งเน้นที่ประโยชน์ของลูกค้า มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

ธนาคารที่ขายประกัน

ควรให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องประกันแก่คนขาย

มากกว่ามุ่งเน้นแต่การให้พนักงานขายให้ได้ทุกวิถีทาง

ทางรัฐคือคปภ.

ต้องควบคุมการออกแบบประกันของบริษัทประกันให้มากขึ้น

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของคนขาย

ทั้งตัวแทนและพนักงานธนาคารที่ขาย

และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในการทำประกันให้กับประชาชนมากกว่านี้

ในประเทศที่เจริญแล้ว

ประกันชีวิตเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้าง

ความเจริญ ความมั่นคง ให้กับประเทศ

ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐที่จะดูแลประชาชน

เรามาช่วยกันส่งต่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องประกัน

ให้ไปถึงหูของทุกคนที่เกี่ยวข้องกันนะครับ


6 views0 comments
bottom of page