top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

อย่าดูแลแต่ทรัพย์สินการเงิน

คุณว่าในความเป็นจริงแล้ว

ในชีวิตของคนเรามีทรัพย์สินเฉพาะข้าวของ เงิน ทอง

ที่เรามีแค่นั้นหรือครับ

ผมว่าไม่ใช่นะ

ทรัพย์สินพวกนี้

เค้าเรียกกันว่าทรัพย์สินทางการเงิน หรือ Financial Assets ครับ

แต่ในความจริงแล้ว เรายังมีทรัพย์สินที่สำคัญ

นอกจากทรัพย์สินทางการเงินในชีวิตของเราอีก 2 อย่างคือ

ทรัพย์สินมนุษย์ Human Assets

เช่นครอบครัว คนที่เรารัก ความรัก ความห่วงใย

สุขภาพใจ สุขภาพกายของเรา

และทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Assets

เช่นความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ประสบการณ์ ชื่อเสียง การศึกษา

คนแต่ละคนมีทรัพย์สิน 3 อย่างนี้

ในจำนวนหรือปริมาณที่ต่างกัน

และคุณคงเห็นด้วยกับผมใช่ไหมครับว่า

ทรัพย์สินทั้ง3อย่างมีความสำคัญมากๆกับชีวิตของเรา

ผมถามคุณจริงๆนะครับ

หากคุณต้องสูญเสียทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งไป

คุณจะยอมสูญเสียทรัพย์สินอย่างไหนครับ

ทรัพย์สินการเงิน

ทรัพย์สินมนุษย์

หรือทรัพย์สินนทางปัญญา

ผมว่าถ้าเป็นคนปกติๆนะ

ถ้าจำเป็นต้องเสียทรัพย์สินอย่างหนึ่งไป

ก็คงยอมตัดใจเสียทรัพย์สินทางการเงินใช่ไหมครับ

ที่เรายอมเสียส่วนนี้ไปเพราะ

ถ้าเรายังมีทรัพย์สินอีก 2อย่าง

คือ ทรัพย์สินมนุษย์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา

อีกไม่นานเราก็คงหาทรัพย์สินทางการเงินได้ใหม่จริงมั๊ย

แต่แปลกนะครับที่คนส่วนใหญ่

เลือกหรือพยายามที่จะปกป้องทรัพย์สินทางการเงิน

มากกว่าที่จะปกป้องทรัพย์สินทั้ง 2อย่างที่เหลือ

เช่นบางคนซื้อประกันรถยนต์ ยอมจ่ายเบี้ยเป็นแสน

แต่ไม่ยอมซื้อประกันชีวิตที่ปกป้องความเสียหาย

หากหมดความสามารถในการหารายได้ไป

คนบางคนพยายามมุ่งแต่จะหาเงิน

แต่ลืมที่จะมุ่งหาสุขภาพที่ดีให้กับตัวเอง

บางคนห่วงพอร์ตการลงทุน

ให้เวลาเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

แต่ไม่เคยให้เวลาเฝ้าติดตามสุขทุกข์ของคนในครอบครัว

ผมว่านะหากคุณจะสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตตัวเองที่แท้จริง

คุณต้องไม่ลืมที่จะดูแลทรัพย์สินทั้ง 3 อย่าง

ไม่ใช่แค่ดูแลแต่ทรัพย์สินทางการเงินเท่านั้น

และต้องไม่ลืมเด็ดขาด

ที่จะให้การปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

กับทรัพย์สินทั้ง 3อย่างของคุณด้วย

จริงม๊ะ


23 views0 comments
bottom of page