top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

ลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมหุ้น

ผมว่านะคนที่จะลงทุนในหุ้นเริ่มลงทุนในกองทุนรวมหุ้นก่อนก็น่าจะดีนะครับ

จริงๆแล้วกองทุนรวมหุ้นไม่ใช่เฉพาะมือใหม่อย่างเดียวหรอกครับ

ผมว่ามันเหมาะกับคนทุกคนหล่ะครับที่อยากลงทุน

ที่ผ่านมากองทุนรวมหุ้นบ้านเราก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไร

มีผลตอบแทนเฉลี่ยในรอบ5ปีมากกว่า 10% ต่อปี

มากกว่า 36 กองทุน(ตัวเลข ณ 23 มีนาคม 59)

ตัวเลขนี้ไม่รวมLTF RMF ที่ลงทุนในหุ้นอีกนะ

ถ้ารวมก็อีกอย่างน้อย18กอง กลายเป็น 54 กอง!!!!

กองทุนรวมหุ้นมี2ประเภทครับคือ

1.กองทุนที่เน้นเอาชนะผลตอบบแทนตลาด หรือ Active Fund

กองทุนประเภทนี้มีเป้าหมายการลงทุน

ที่พยายามทำผลตอบแทนเอาชนะผลตอบแทนของตลาด

เช่นหากปีนั้นตลาดหุ้นสร้างผลตอบแทน 10%

กองทุนนั้นต้องพยายามทำผลตอบแทนให้มากกว่า 10%

กองทุนประเภทนี้ต้องอาศัยฝีมือของผู้จัดการลงทุน

ในการคัดเลือกหุ้น และวางกลยุทธการลงทุนครับ

2.กองทุนประเภทสร้างผลตอบแทนตามดัชนี หรือ Passive Fund หรือ Index Fund

กองทุนประเภทนี้มีเป้าหมายการลงทุน

ที่จะทำผลตอบแทนให้เท่ากับตลาด

โดยจำลองการลงทุนให้เหมือนการลงทุนทั้งตลาด

หรืออาจจะลงทุนในหุ้น50ตัวแรก 100ตัวแรก

ชื่อของกองทุนประเภทนี้ส่วนใหญ่

จะมีชื่อลงท้ายด้วย SET ,SET50 ,SET100

กองทุนประเภทนี้ไม่ต้องอาศัยฝีมือของผู้จัดการลงทุนมากนัก

จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องฝีมือผู้จัดการกองทุน

โดยเชื่อว่าในระยะยาวแล้วตลาดเติบโต

ข้อดีอีกข้อของกองทุนประเภทนี้ค่าใช้จ่ายต่ำครับ

เนื่องจากการลงทุนในกองทุนนี้ลงทุนในหุ้น

จึงมีความผันผวนของราคาและผลตอบแทนระหว่างทางตลอดเวลา

ดังนั้นคนที่จะลงทุนในกองทุนหุ้น

จึงควรเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูง

และควรมีเวลาลงทุนค่อนข้างยาว

ซึ่งในระยะยาวแล้วกองทุนประเภทนี้มีแนวโน้มเติบโต

วิธีการคัดเลือกกองทุนประเภทนี้จริงๆแล้วก้ไม่ได้ยากอะไรมากนัก

เพียงแต่คุณต้องรู้จักการหาข้อมูลให้เป็น

ซึ่งแหล่งข้อมูลที่คุณจะหาข้อมูลเรื่องกองทุนได้ดีคือในเวป

www.morningstarthailand.com

สิ่งทีคุณต้องดูเวลาเปรียบเทียบกองประเภทนี้คือ

-ความสม่ำเสมอของผลตอบแทนย้อนหลังสัก5ปี

เลือกกองที่มีผลตอบแทนชนะบ่อยๆในแต่ละปี

ในรอบ 5ปีที่ผ่านมา

-ดูตัวเลขสำคัญเช่น ค่าSharp Ratio หรือผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง

ไหนๆจะเสี่ยงแล้วก้เลือกตัวที่เสี่ยงแล้วคุ้มกว่า

คือตัวที่มีค่านี้สูงกว่าตัวอื่น

-ดูค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน Expense Ratio

หากกองทที่มีผลตอบแทนไม่ต่างกันเยอะ

ก็มาดูค่าตัวนี้ครับ วิธีเลือกก็เลือกตัวที่มีค่าตัวนี้ต่ำกว่า

ซึ่งหมายถึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่ำกว่า

-ดูการกระจายตัวของหุ้นที่ถืออยู่

หากเราต้องการกองทุนที่มีการกระจายตัวของหุ้นที่ถืออยู่

ซึ่งหมายถึงมีการกระจายความเสี่ยงมากกว่า

ก็เลือกตัวที่มีจำนวนหุ้นมากกว่า

และไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะหุ้น10ตัวแรก

กองทุนรวมหุ้นน่าสนใจมากๆครับ

หากคุณแยกเงินที่จะลงทุนที่เป็นเงินเย็นออกมาก่อน

และสามารถทิ้งเงินให้รอโตได้

ลองเข้าไปหาข้อมูลกันก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับ


109 views0 comments
bottom of page