top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

ทำเหตุถูก... ใยต้องกังวลกับเป้า

หากเราทำเหตุถูกต้อง ผลที่ได้รับก็ย่อมถูกต้องเช่นกัน

คุณเชื่อจริงๆกับประโยคนี้หรือเปล่าครับ

วันก่อนผมได้ฟังบรรยายจากอาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ

คนไทยที่เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลจากนาซ่า

แต่ปัจจุบันท่านคืออาจารย์สอนธรรมในแนวทางของคุณรุ่นใหม่

และเป็นอาจารย์สอนการบริหาร และการจัดการให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

หนึ่งในหัวข้อที่อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือการทำงาน

โดยเอาเทคนิคการยิงธนูมาใช้ในการสอน

อาจารย์บอกว่าเทคนิคในการยิงธนูให้แม่นยำ

คือการสนใจกับท่าทางการยืน การเล็ง และการโก่งคันธนู

ไม่ใช่สนใจแต่เป้าที่จะยิงอย่างเดียวเท่านั้น

หากคนที่ยิงธนูยืนและเล็งในท่าทางและทิศที่ถูกต้อง

หากคนที่ยิงโก่งคันธนูได้อย่างเหมาะสม

ยังไงๆลูกธนูก็ต้องวิ่งไปถูกเป้าหมายวันยังค่ำ

มันทำให้ผมนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเลยครับ

คนหลายคนสนใจแต่เป้าหมายที่ตัวเองอยากได้ อยากมี

เช่นอยากมีเงิน 10ล้านไว้ใช้เมื่อวันเกษียณ

อยากรวย อยากมีเงินเพื่อมี เพื่อใช้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

หากคนๆนั้นจดจ่อกับสิ่งที่ต้องทำ

เช่นเก็บออมเงิน หรือลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อย่างมีวินัย

ตามเป้าหมายหรือจำนวนเงินที่ต้องเก็บ ที่ต้องลงทุน

ยังไงๆเป้าหมายการเงินใหญ่ที่ต้องการก็มีโอกาสถึงแน่นอน

หากคนๆนั้นเอาแต่สนใจแต่เป้าหมายการเงินที่อยากได้

แต่ไม่เริ่มลงมือทำ ในสิ่งที่ต้องทำ

ไม่ว่าคนๆนั้นจะสนใจ จะจดจ่อ จะอยากได้ในเป้าหมายนั้นแค่ไหน

เป้าหมายการเงินต่างๆที่ตั้งไว้ก็คงไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ความจริง

และนอกจากจะไม่มีโอกาสเป็นจริงแล้ว

การบ้าแต่เป้า อาจทำให้คุณเป็นคนบ้าได้

หากคุณอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในทุกเป้าหมายที่ต้องการ

วิธีมีข้อเดียวครับคือ ลงมือทำสิ่งทีถูกต้องซะ แค่นั้นครับ


246 views0 comments
bottom of page