top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

คนโง่ไม่รวย คนรวยไม่โง่

คนบางคนโอกาสมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านนะ

ยังไม่มีปัญญาใช้โอกาสนั้น

มาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเลย

ขอทานคนหนึ่งออกขอทานด้วยความขยันขันแข็งทุกวัน

ออกขออย่างไรก็ได้เงินน้อยมากๆ

จนเทวดาสงสารจึงมาปรากฎกายหน้าขอทาน

เทวดาบอกขอทานว่า"เห็นเจ้าขยันขันแข็งดี ข้าจะให้เงินเจ้า10,000"

"ว่าแต่ว่าข้าอยากรู้ว่าเจ้าจะเอาเงิน10,000ไปทำอะไร"

ขอทานบอกว่าจะเอาเงินที่เทวดาให้ไปซื้อโทรศัพท์

เทวดาสงสัยว่าจะไปซื้อทำไม

ขอทานบอกก็จะได้โทรไปถามเพื่อนๆได้ไงว่าที่ไหนขอทานได้ดี

เทวดาอึ้งสักพักเลยถามว่า

"ถ้าข้าให้เจ้าแสนหนึ่งหล่ะเจ้าจะเอาไปทำอะไร"

"ข้าก็จะเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไง

จะได้ออกไปขอทานได้ไกลๆ" ขอทานบอก

เทวดาอึ้งหนักไปอีก

"แล้วถ้าข้าให้เจ้า10ล้านหล่ะ"้

"จริงๆนะดีเลยข้าจะได้เอาเงินไปจ้างขอทานทั้งเมือง

ให้ออกไปจากเมืองทั้งหมดเลย

ข้าจะได้ขอทานในเมืองนี้คนเดียว"

เทวดาส่ายหัวแล้วก็หันไปบอกขอทานว่า

"ข้าหมดสงสัยแล้ว ว่าทำไมเจ้าจึงเป็นขอทานจนๆ ไม่มีใครให้ทาน"

และแล้วเทวดาก็หายตัวไป

มุ่งมั่นจะเป็นขอทานจริงๆเลยนะครับ

ไม่ว่าจะมีโอกาสผ่านเข้ามาในชีวิตดีเพียงใด

แทนที่จะใช้โอกาสนั้นยกระดับเปลี่ยนชีวิต

กลับใช้โอกาสนั้นไม่เป็น

ก็เลยต้องเป็นขอทานจนๆต่อไป

ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของคนจีนประโยคหนึ่งที่บอกว่า

"คนโง่ ไม่รวย คนรวย ไม่โง่"

จริงๆเลยครับ


10 views0 comments
bottom of page