top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

บัญชีเงินฝาก VS ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ผมว่าหลายๆคนคงมีประสบการณ์ไปธนาคาร ที่เข้าไปกะว่าจะไปเปิดบัญชีเงินฝาก แต่ถูกพนักงานธนาคารชี้ชวนให้ทำประกันชีวิตหรือบอกว่าเป็นการฝากเงินแถมประกันชีวิต โดยบอกว่าเป็นการฝากเงินที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วก็มีลูกค้าหลายๆคนก็ตัดสินใจทำไปโดยคิดว่าเป็นการฝากเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจเองของลูกค้า หรือเจตนาที่จะทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นการฝากเงินตามที่ลูกค้าต้องการ ผมอยากจะบอกว่าการเปิดบัญชีเงินฝาก กับการซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ยังไงๆมันก็ไม่เหมือนกันครับ

เรามาดูแง่มุมความเหมือนและความต่างของการฝากธนาคาร กับประกันแบบสะสมทรัพย์กันนะครับ

  • การฝากธนาคารมักเป็นการออมเงินระยะยะสั้นไม่เกิน 2ปี เราฝากเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายหรือการเก็บเงินเพื่อสภาพคล่อง แต่ประกันแบบสะสมทรัพย์วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเก็บออมเงินระยะยาวมักจะเป็นเวลา 10ปีขึ้นไป

  • ผลตอบแทนที่แท้จริงของทั้งการฝากประจำและประกันแบบสะสมทรัพย์จะใกล้เคียงกัน ประกันแบบสะสมทรัพย์ เบี้ยประกันแต่ละปีหลังจากหักค่าใช้จ่ายเรื่องการประกันแล้ว บริษัทประกันมักเอาไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งได้ผลตอบแทนประมาณ 4-6% เมื่อหักค่าใช้จ่ายด้านการประกันทั้งหมดแล้วผลตอบแทนของประกันแบบสะสมทรัพย์จะอยู่ประมาณ 2-3.5%

  • ฝากประจำหากปิดบัญชีก่อนกำหนด ได้เงินต้นคืน แต่อาจไม่ได้ดอกเบี้ยในอัตราฝากประจำ แต่ประกันแบบสะสมทรัพย์หากปิดกรมธรรม์ก่อนเวลามักจะขาดทุน โดยเฉพาะใน 1-2 ปีแรกจะไม่ได้รับเงินคืนเลย และหลังปีที่2 เป็นต้นไปจะได้เงินคืนเท่ากับมูลค่าเวนคืนเงินสด โดยมีมูลค่าน้อยกว่าเงินค่าเบี้ยประกันที่เราส่งไป

  • ประกันแบบสะสมทรัพย์ เบี้ยประกันที่ส่งไปสามารถนำไปใช้ในการหักลดหย่อนภาษี ได้ไม่เกิน 100,000 บาท แต่เงินฝากธนาคารนำไปหักลดหย่อนไม่ได้ และดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากธนาคาร หากเกินปีละ 20,000 บาทต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 15%ของดอกเบี้ยรับอีกด้วย

  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นอกจากจะได้ประโยชน์เป็นเครื่องมือการเก็บออมเงินระยะยาวแล้ว ผู้เอาประกันยังได้รับความคุ้มครองชีวิต ที่มีจำนวนเงินสูงกว่าเบี้ยประกัน เปรียบเสมือนใช้เงินก้อนเล็ก เพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่ที่ให้ความมั่นคงกับครอบครัว หากมีเหตุไม่คาดฝันกับผู้เอาประกัน แต่สำหรับการฝากธนาคาร ครอบครัวของผู้ฝากได้เพียงจำวนเงินที่ฝาก รวมกับดอกเบี้ยเท่านั้น

ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างกันของการทำประกันและการฝากธนาคาร ดังนั้นการเลือกว่าควรทำประกันหรือฝากเงินธนาคารดี จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินของคุณ หากต้องการความคุ้มครองชีวิต และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็ควรเลือกทำประกันชีวิต แต่หากต้องการสภาพคล่อง หรือออมเงินระยะสั้น ก็ควรเลือกฝากเงินกับธนาคาร คำแนะนำในเรื่องนี้ก็คือควรเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งความเป็นจริงแล้วคุณควรมีการเก็บเงินเพื่อสภาพคล่องประมาณ 3 -6 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ที่สามารถถอนเงินใช้ได้ทันทีที่ต้องการ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงิน และในขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อซื้อประกันชีวิตเพื่อสร้างความคุ้มครองให้กับตนเองและเป็นหลักประกันเพื่อความมั่นคงให้กับครอบครัวไว้ด้วย

ถึงตรงนี้คุณก็คงเข้าใจแล้วนะครับว่าการฝากธนาคาร และการออมเงินในรูปแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ แม้ว่าเป็นการเก็บออมเงินเหมือนกัน แต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกัน เหมือนกับจอทีวี กับจอคอมพิวเตอร์ครับ จอเหมือนกันแต่ใช้งานแตกต่างกัน

ดังนั้นเอาให้ชัดนะครับว่าคุณเองต้องการอะไรจากการเก็บออม


43 views0 comments
bottom of page