top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

อยากรวยต้อง รู้สึกรวย

ผมมีวิธีที่จะทำให้ทุกคนรวยได้ทันทีและจะรวยแบบยั่งยืนตลอดไป

สนใจไหมครับ

ทั่วๆไปความรวยวัดจากปริมาณของทรัพย์สินที่มี

ใครมีเงินมากๆก็เรียกว่ารวย

ใครมีที่ดินมากๆก็เรียกว่ารวย

ใครมีหุ้นมูลค่ามากๆก็เรียกว่ารวย

ในส่วนของนักวางแผนการเงินวัดความรวยจาก "ความมั่งคั่งสุทธิ"

คือสินทรัพย์ หักด้วยหนี้สิน

ตัววัดอีกตัวหนึ่งคืออัตราส่วนความมั่งคั่ง Wealth Ratio

หมายถึงอัตราส่วนระหว่างรายได้จากสินทรัพย์ หารด้วยค่าใช้จ่าย

จะเรียกว่าเริ่มรวย อัตราส่วนนี้ต้องมากกว่า1

ยิ่งมีค่าตรงนี้สูงๆเรียกว่ายิ่งรวย

ถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งได้รับการยอมรับจากคนทั่วๆไป หรือจากตัวเลขที่แสดง

ว่า "รวย"

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เค้าอาจไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกว่ารวยสักครั้งก็ได้

เพราะใจเค้ายังพร่องอยู่

มีเงินเท่าไรก็ไม่รู้สึกพอ

มีพันล้าน หมื่นล้าน ก็ยังอยากจะได้อีก

ไม่เคย"รู้สึกว่ารวย"

จริงแล้ว"ความรู้สึกรวย"เกิดได้กับทุกคน

ไม่ว่าคนคนนั้นจะรวยตามที่คนเค้าว่ารวยหรือยัง

"ความรู้สึกรวย"เป็นนามธรรมเป็นเรื่องของปริมาณเหมือนกัน

แต่เป็นปริมาณของการให้ ปริมาณของความเสียสละ

ปริมาณของการช่วยเหลือ เผื่อแผ่ ผู้อื่น โดยไม่คาดหวังผลตอบแทน

ทุกครั้งที่ความรู้สึกแห่งความสุข ความปิติ ความอิ่มเอมในการทำสิ่งดีๆ

นั่นแหละครับ "ความรู้สึกรวย" เกิดขึ้นกับคุณแล้ว

และเมื่อ"ความรู้สึกรวย"เกิดขึ้นกับคุณแล้ว ทำให้บ่อยครับ

ทำให้จิตของคุณเสพติดกับ"ความรู้สึกรวย"

และคุณรู้ไหมครับเมื่อจิตเราเสพติด"ความรู้สึกรวย"เมื่อไร

จิตของเราก็จะไปดึงดูดเหตุปัจจัยให้เกิด"ความรู้สึกรวย"เข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้น

กฎแห่งแรงดึงดูดจะทำงานให้คุณ

เพราะการที่เราจะให้ใครได้ก็เพราะเรามี

เมื่อเรารู้สึกว่าเรามี

มันก็จะดึงดูดผู้คน สถานการณ์ ความประจวบเหมาะ

ให้เรามีมากขึ้นมาสู่ชีวิตเรา

เห็นไหมครับไม่ยากเลยทีเราจะรวยได้ทันที และรวยได้ตลอดไป

ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐี มหาเศรษฐีทุกคนนะครับ


794 views0 comments
bottom of page