top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

เงินของคุณขี้เกียจหรือเปล่า

ในการตรวจวัดสุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินตัวนึงที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการจัดการทางการเงิน

คืออัตราส่วนการลงทุน (Net Investment Asset to Net Worth Ratio)

ค่ามาตรฐานของอัตราส่วนทางการเงินนี้ควรมากกว่า 50%

ซึ่งหมายความว่าในความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินส่วนที่เราเป็นเจ้าของ

เราควรมีทรัพย์สินลงทุนเช่น

พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนต่างๆ หุ้นสามัญ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ มากกว่า 50% ของสินทรัพย์ที่เรามี

เพราะสินทรัพย์ลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

หากมีอัตราส่วนตัวนี้ต่ำ

นั่นได้แสดงถึงว่าคุณยังมีการบริหารจัดการทางการเงิน

ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

เงินของคุณอยู่ในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำเกินไป

เช่นอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคาร

หรืออยู่ในสินทรัพย์ใช้ส่วนตัว

เช่นบ้าน รถ เครื่องประดับ

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเพิ่มมูลค่า

ในประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจเช่นสิงคโปร์

เงินฝากที่อยู่ในระบบธนาคารมีสัดส่วนประมาณ 20% ของเงินทั้งระบบ

เงินส่วนใหญ่จะอยู่ในสินทรัพย์ลงทุนอื่นๆ

ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเงินที่เราจะเก็บในรูปแบบเงินฝาก

สำหรับคนทั่วไปควรมีจำนวนที่เพียงพอที่จะหยิบใช้จ่ายง่ายๆ

เพียง 3-6 เดือนในกรณีขาดรายได้ชั่วคราว

เช่นตกงาน เปลี่ยนงาน หรือธุรกิจหยุดชะงักชั่วคราว

หากคุณเก็บในรูปแบบเงินฝากเยอะเกินไป

เงินของคุณก็จะเป็น "เงินขี้เกียจ" หรือ Lazy Money นั่นเอง

ลองตรวจสอบกันดูนะครับว่าตอนนี้เงินส่วนใหญ่ที่คุณมีอยู่

เป็น Active Money หรือ Lazy Money


96 views0 comments
bottom of page