top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

เสียดายที่ไม่ได้ยินที่พ่อสอนเรื่องหนี้

ปัญหาใหญ่เรื่องเงินของคนทุกวันนี้คือปัญหาหนี้สินครับ

จากข้อมูลเรื่องหนี้ครัวเรือนในปีนี้พบว่า

ประชาชน 85.7% มีหนี้ภาคครัวเรือน เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยมีหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 298,005 บาท!!!

เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ครัวเรือนละ 50,000 บาท

ถือว่าสูงสุดในรอบ 9ปีตั้งแต่สำรวจมา

โดยแบ่งเป็นหนี้นอกระบบ 37.7%% และในระบบ 62.3%

ดูข้อมูลแล้วน่าเป็นห่วงคนในบ้านเราจริงๆเลยนะครับ

และผมเชื่อว่าหากเจาะลึกลงไป

หนี้ที่มีน่าจะเป็นหนี้ที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค

ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ทั้งหนี้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

และเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

หากคุณสังเกตดีๆจะพบว่าสาเหตุของการเป็นหนี้ของคนทั่วไป

มาจากสาเหตุหลักๆ 2 สาเหตุ คือ

การไม่ประมาณตนเรื่องค่าใช้จ่าย

และการมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น

วิธีที่จะจัดการหนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้ง 2ทางครับ

คือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

และต้องหาหนทางให้มีรายได้เพิ่มด้วย

ทำทางใดทางหนึ่งแก้ปัญหาเรื่องหนี้ไม่มีทางจบหรอกครับ

ในทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

มีเกณฑ์ที่ใช้วัดความสามารถในการเป็นหนี้อยู่หลักๆ 2ตัวคือ

การชำระคืนหนี้สินรวมทุกอย่างต้องไม่เกิน 35 – 45% ของรายได้

และในเงินที่ใช้ชำระหนี้ 35-40%นั้น

เงินที่ใช้เพื่อชำระหนี้ทั่วไปที่ไม่ใช่หนี้จากการจดจำนองเช่นหนี้กู้ซื้อบ้าน

ต้องไม่เกิน 15 -20% ของรายได้อีกด้วย

ถ้าคุณมีจำนวนเงินที่ต้องใช้หนี้

โดยเฉพาะหนี้ตัวที่ 2 คือหนี้ที่ไม่ใช่หนี้กู้ซื้อบ้าน

เกินกว่า 15 – 20% ของรายได้

ก็ถือได้ว่าสถานะการเงินของคุณเข้าข่ายอันตรายมากๆแล้วครับ

ต้องรีบจัดการด่วนทั้งลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

และการเพิ่มรายได้เพื่อนำมาลดหนี้ครับ

อย่าลืมนะครับหนี้ที่ร้ายที่สุดคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

หนี้ประเภทนี้คือหนี้จนครับ

ถ้าจะเป็นหนี้ ที่พอเป็นได้คือหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้รวย

เหมือนดั่งที่พ่อหลวงของเราเคยมีพระราชดำรัส

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

ในวันพฤหัสฯที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ว่า

“...การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ได้

อันนี้เป็นข้อสำคัญ

เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้

ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้

ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ...”

น่าเสียดายจังเลยนะครับ

ที่คนไทยไม่ได้ยินหรือได้เชื่อในสิ่งที่พ่อเคยสอน

ไม่งั้นหนี้ครัวเรือนของคนไทย

คงไม่เพิ่มจนเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างนี้

แต่ไม่เป็นไรครับถ้าคุณเพิ่งได้ยินตอนนี้

ก็เริ่มลงมือทำตามที่พ่อสอนเลยครับ ไม่สาย ไม่สาย


4 views0 comments
bottom of page