top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

มีชีวิตที่คาดหวัง หรือพลาดหวัง

ทุกวันนี้คุณมีชีวิตที่คุณคาดหวังจะเป็นหรือยังครับ

ถามจริง... แล้วทุกวันนี้คุณได้เป็นหรือกำลังจะเป็นชีวิตที่คุณคาดหวังหรือพลาดหวัง

ผมเชื่อว่าทุกคนมีชีวิตที่คาดหวังที่จะเป็น

แต่ทำไมหลายๆคนทำได้แค่เป็นชีวิตที่พลาดหวัง

คุณยังจำความคิดความฝันถึงชีวิตที่คุณคาดหวัง

ตอนที่คุณเด็กๆ หรือตอนที่คุณเริ่มต้นทำงานใหม่ๆได้ไหมครับ

ในวันนั้นคนหลายคนมีความคิด ความฝันมากมาย

อยากมีชีวิตที่สุขสบายบ้างหละ

อยากมีรถสวยๆ บ้านใหญ่ๆ

อยากมีชื่อเสียง มีทรัพย์สินเงินทอง

และความคิด ความอยากต่างๆอีกมากมาย

แต่ในขณะเวลานั้นคนหลายคนยังคงมีเพียงความคิดที่คาดหวัง

แต่ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพที่มี

ยังไม่เพียงพอที่จะพาเค้าไปสู่ชีวิตที่คุณเค้าคาดหวังได้

เมื่อเวลาผ่านๆไปหลายๆปี

ผมพบว่าวิธีการที่คนๆหนึ่งใช้ในการเลือกทางเดินของเค้า

มีแค่2ทางเท่านั้นเองคือ

1.คนกว่า 80-90%ในโลกใบนี้เลือกใช้วิธีที่จะหดฝัน

เมื่อเวลาผ่านไปๆก็เริ่มบอกตัวเองว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้ว

ผมอยากจะถามจริงๆครับว่า

มันดีจริงตามที่เค้าเคยคาดหวังจริงๆหรือ

และ2.มีคนเพียง 10-20% เท่านั้นที่ยังคงรักษาความคิดถึงชีวิตที่คาดหวัง

แล้วพยายามฝึกฝน พัฒนา ยกระดับ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มี

ให้เติบโตขึ้นให้เหมาะสมกับชีวิตที่คาดหวังนั้น

เมื่อวิธีเลือกใช้ชีวิตแตกต่างกัน

คนๆนึงจึงมีโอกาสได้ชีวิตที่คาดหวัง

แต่คนๆหนึ่งกลับได้แต่ชีวิตที่พลาดหวัง

ผมหวังว่าคุณผู้อ่านของผมทุกคน

คงเป็นคนกลุ่มที่2ที่ยังคงพัฒนาและยกระดับ

ความรู้ ความสามารถ ที่มีเพื่อได้ชีวิตที่คาดหวังกันทุกคนนะครับ


9 views0 comments
bottom of page