top of page
  • Writer's picturecharintip netiboonyanon

Reverse Mortgage เปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญ


หลังจาก Live เมื่อวันก่อนที่เราคุยกันเรื่อง Reverse Mortgage " เปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญ" มีคนสนใจแชร์ และ สอบถามในประเด็นต่างๆ กันมา


#วันนี้ผมมาสรุปเงื่อนไขของ Reverse Mortgage ที่คุยกันวันนั้นให้ครับ


* Reverse Mortgage คืออะไร :

คือสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเงินใช้ยามเกษียณ โดยหากมีทรัพย์สินเป็นบ้าน ก็สามารถนำบ้านมาเข้าโครงการนี้ได้


#หลักการคือเสมือนธนาคารซื้อบ้านไว้ล่วงหน้า เงินค่าบ้านที่ธนาคารประเมินจะถูกจ่ายให้เป็นรายเดือน เสมือนเงินบำนาญจนกว่าจะครบสัญญา หรือ จนกว่าจะเสียชีวิต

ที่สำคัญคือ #เราสามารถอยู่อาศัยบ้านหลังเดิมได้ตามปกติ จนกว่าจะเสียชีวิต บ้านจึงจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร


#ใครสามารถเข้าโครงการนี้ได้บ้าง

1. ผู้ที่เอาบ้านเข้าโครงการนี้ ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น สัญญามีอายุ 25 ปี หรือ จนถึงอายุ 85 ปี

2. บ้านที่จะนำเข้าโครงการฯ จะต้องเป็นบ้านที่ปลอดจำนอง และ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ รวมทั้ง ผู้กู้ต้องชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นจริงๆ ไม่ใช่บ้านที่ซื้อเพื่อลงทุน หรือบ้านพักตากอากาศ

3. ในกรณีมีทายาท ไม่ว่าจะ คู่สมรส หรือ บุตร ทายาทต้องให้ความยินยอมในเอกสารการกู้ด้วย เนื่องจากป้องกันปัญหาในเรื่องมรดกตกแก่ทายาทหลังเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย โดยไปแสดงความยินยอมพร้อมกันที่ธนาคารผู้ให้กู้


#ราคาบ้าน หลังจากที่ทำสัญญากันเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการประเมินราคา โดย Bank จะเป็นผู้ประเมินราคาบ้านตามราคาประเมินของกรมที่ดิน ในขณะนั้น รวมทั้งราคาทรัพย์ จากความสภาพทรัพย์สิน, ทำเล ฯ โดยกรณีเป็นบ้าน จะได้ 70% และ คอนโด จะได้ 60% ของราคาประเมิน (กรณีนี้เป็นเงื่อนไขของ ธนาคารออมสิน)

#กรณีผู้กู้เสียชีวิตเร็วกว่าสัญญา ตามตัวอย่างใน Live เช่นหากทำสัญญาไปเพียงแค่ 2ปี รับเงินจาก Bankแค่ 24เดือน ผู้กู้เสียชีวิตเสียก่อน ธนาคารจะนำบ้านออกขายทอดตลาด เมื่อขายได้เต็มมูลค่า ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายให้ผู้กู้มาแล้วออก ส่วนที่เหลือทั้งหมด ส่งกลับแก่ทายาทต่อไป


ทั้งนี้ในอนาคต หากเป็นกรณีที่ธนาคารขายบ้านได้ราคา ต่ำกว่าจำนวนเงินที่จ่ายให้ผู้กู้ไปแล้ว ส่วนที่ขาด ธนาคารไม่สามารถจะมาเรียกเพิ่มเติมกับทายาทได้


#Bankไหนบ้างที่มีโครงการนี้ ปัจจุบันมีธนาคารที่ทำโครงการนี้แล้ว คือ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดธนาคารได้อีกครั้งหนึ่งครับ


==========================

Reverse Mortgage ถือเป็นอีกโครงการดีๆ สำหรับคนที่เตรียมแผนเกษียณ ไม่ทัน ไม่มีรายได้ แต่มีทรัพย์สินคือบ้านที่ผ่อนมาทั้งชีวิต ซึ่งถือว่าเป็น "แผนสำรอง" กันเหนียวได้ครับ แต่หากใครยังเตรียมตัวทัน


ผมก็ยังอยากเราวางแผนการเกษียณให้รัดกุมตั้งแต่เนิ่นๆ จะดีกว่าครับ

เพื่อชีวิตที่ดีของคนที่คุณควรจะรักที่สุด

#นั้นคือตัวคุณเองในอนาคตครับ

9 views0 comments

Comments


bottom of page